Знаю свої права – змінюю світ

Права людини – складне багатовимірне явище. Незважаючи на давність виникнення самої ідеї прав людини, справжній свій зміст вони набувають тільки на основі принципів демократії, свободи, рівності, справедливості та визнання самоцінності людини. Наше суспільство стане вільним, демократичним і гуманним тільки тоді, коли на практиці буде втілений у життя конституційний принцип, зафіксований в ст. 3 Конституції України: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави".

У НВК №30 «ЕКОНАД» м. Києва в рамках Міжнародної акції «16 днів проти насильства» до Міжнародного дня прав людини провели онлайн виставку малюнків «Знаю свої права – змінюю світ».


Наші останні новини

Вільні місця для учнів

Класи Кількість вільних місць
1. 7 4
2. 10 4
     

Профілактика covid