Електронні версії підручників

1 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/1-ukranska-mova-bukvar-1-klas/ukranska-mova-bukvar-pdruchnik-dlya-1-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh-vashulenko-m-s-vashulenko-o-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/3-nozemna-mova-anglyska-1-klas/anglyska-mova-pdruchnik-dlya-1-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom--karpyuk-o-d-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/matematika-1-klas/matematika-pdruchnik-dlya-1-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-olyanitska-l-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/ya-dosldzhuyu-svt/ya-dosldzhuyu-svt-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-1-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh-vashulenko-m-s-bevz-v-g-resko-t-ptrofmova-o-g/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/1-klas/9-mistetstvo-1-klas/mistetstvo-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-1-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--rublya-t--shcheglova-t-l-med--l-/

2 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/2-klas/ukranska-mova-ta-chitannya-2-klas-/ukranska-mova-ta-chitannya-pdruchnik-dlya-2-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh-zakharychuk-m-d-chastina-1-bogdanets-bloskalenko-n--chastina-2-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/2-klas/3-nozemna-mova-anglyska-2-klas/anglyska-mova-pdruchnik-dlya-2-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom--karpyuk-o-d-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/2-klas/7-matematika-2-klas/matematika-pdruchnik-dlya-2-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--olyanitska-l-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/2-klas/8-ya-dosldzhuyu-svt-2-klas/ya-dosldzhuyu-svt-pdruchnik-dlya-2-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh--glberg-t-g-tarnavska-s-s-pavich-n-n/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/2-klas/9-mistetstvo-2-klas/mistetstvo-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-2-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--rublya-t--med--l-shcheglova-t-l-/

3 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/3-klas/ukranska-mova-ta-chitannya-pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh/ukranska-mova-ta-chitannya-pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh-chastina-1---zakharychuk-m-d-chastina-2---bogdanets-bloskalenko-n--shumeyko-yu-m/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/3-klas/anglyska-mova-pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/anglyska-mova-pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom-karpyuk-o-d/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/3-klas/matematika-3-klas/matematika-pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh-olyanitska-lv/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/3-klas/ya-dosldzhuyu-svt-pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh/ya-dosldzhuyu-svt-pdruchnik-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh-glberg-tg-tarnavska-ss-grubyan-lv-pavich-nm/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/3-klas/mistetstvo-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti/mistetstvo-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-3-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-rublya-t-med-l-shcheglova-tl/

4 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/1ukranska-mova-ta-chitannya-4-klas/3ukranska-mova-ta-chitannya-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/3anglyska-mova-4-klas/2anglyska-mova-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/7matematika/4matematika-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/8ya-dosldzhuyu-svt-4-klas/3ya-dosldzhuyu-svt-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/9nformatika-4-klas/8nformatika-pdruchnik-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/10mistetstvo-4-klas/2mistetstvo-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-4-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti/

 5 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/movno-lteraturna-galuz/ukranska-mova/ukranska-mova-pdruchnik-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-golub-n-b-goroshkna-o-m_1/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/movno-lteraturna-galuz/ukranska-lteratura/ukranska-lteratura-pdruchnik-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-yatsenko-t-o-pakharenko-v--slizhuk-o-a_1/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/movno-lteraturna-galuz/zarubzhna-lteratura/zarubzhna-lteratura-pdruchnik-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-nkolenko-o-m-matsevko-bekerska-l-v-rudntska-n-p-kovalova-l-l-orlova-o-v-yuldasheva-l-p-turyanitsya-v-g-lebed-d-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/movno-lteraturna-galuz/nshomovna-osvta/persha-nozemna-mova/anglyska-mova-5-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom-avt-dzhoanna-kosta-melan-vlyams/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/movno-lteraturna-galuz/nshomovna-osvta/druga-nozemna-mova/nmetska-mova-1-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom-avt-sotnikova-s--gogolva-g-v/

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/matematichna-osvtnya-galuz/matematika/matematika-pdruchnik-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-merzlyak-a-g-polonskiy-v-b-yakr-m-s/

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/gromadyanska-ta-storichna-osvtnya-galuz_1/vstup-do-stor-ukrani-ta-gromadyansko-osvti/vstup-do-stor-ukrani-ta-gromadyansko-osvti-pdruchnik-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-sorochinska-n-m_1/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/gromadyanska-ta-storichna-osvtnya-galuz/zdorovya-bezpeka-ta-dobrobut/zdorovya-bezpeka-ta-dobrobut-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-vasilenko-s-v-koval-ya-yu-koloty-l-p/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/mistetska-osvtnya-galuz/mistetstvo/mistetstvo-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-rublya-t--med--l-nazemnova-t-o-shcheglova-t-l_1/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/prirodnicha-osvtnya-galuz/pznamo-prirodu/pznamo-prirodu-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-bda-d-d-glberg-t-g-kolsnik-ya--/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/nformatichna-osvtnya-galuz/nformatika/nformatika-pdruchnik-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-trshchuk--v_1/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas-nush/tekhnologchna-galuz/tekhnolog/tekhnolog-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-khodzitska--yu-ta-n/

6 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/movno-lteraturna-osvtnya-galuz/ukranska-mova/ukranska-mova-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-golub-n-b-goroshkna-o-m/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/movno-lteraturna-osvtnya-galuz/ukranska-lteratura/ukranska-lteratura-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-yatsenko-t-o-pakharenko-v--slizhuk-o-a/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/movno-lteraturna-osvtnya-galuz/ntegrovan-kursi_1/-zarubzhna-lteratura-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-nkolenko-o-m-matsevko-bekerska-l-v-rudntska-n-p-kovalova-l-l-turyanitsya-v-g-bazilska-n-m-gvozdkova-o-v-lebed-d-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/movno-lteraturna-osvtnya-galuz/nshomovna-osvta/persha-nozemna-mova/-anglyska-mova-6-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom-avt-dzhoanna-kosta-melan-vlyams/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/movno-lteraturna-osvtnya-galuz/nshomovna-osvta/druga-nozemna-mova/nmetska-mova-2-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-audosuprovodom-avt-basay-n-p-shelgunova-n-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/matematichna-osvtnya-galuz/matematika/-matematika-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh-avt-merzlyak-a-g-polonskiy-v-b-yakr-m-s/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/prirodnicha-osvtnya-galuz/geografya/geografya-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-kobernk-s-g-kovalenko-r-r/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/prirodnicha-osvtnya-galuz/pznamo-prirodu/pznamo-prirodu-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-mdak-l-ya-kokar-n-v-kravets-v--fomenko-n-v-kravets--v-zhirska-g-ya/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/mistetska-osvtnya-galuz_2/zdorovya-bezpeka-ta-dobrobut/zdorovya-bezpeka-ta-dobrobut-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-vorontsova-t-v-ponomarenko-v-s-lavrentva--v-khomich-o-l-andruk-n-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/mistetska-osvtnya-galuz_1/dosldzhumo-storyu--susplstvo/dosldzhumo-storyu--susplstvo-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-pometun-o-i-remekh-t-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/mistetska-osvtnya-galuz/mistetstvo/mistetstvo-pdruchnik-ntegrovanogo-kursu-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-masol-l-m/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas-n/tekhnologchna-osvtnya-galuz/tekhnolog/tekhnolog-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-blenko-o-v-pelageychenko-m-l_1/

 

7 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/ukranska-mova-7-klas/ukranska-mova-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glazova-o-p/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/ukranska-mova-7-klas/ukranska-mova-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glazova-o-p/ видання 2015 р.

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/2-ukranska-lteratura-7-klas/ukranska-lteratura-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-avramenko-o-m/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/storya-ukrani-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti/storya-ukrani-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-gsem-o-v-martinyuk-o-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/vsesvtnya-storya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti/vsesvtnya-storya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-pometun-o--malnko-yu-b/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-anglyska-7-klas/anglyska-mova-pdruchnik-dlya-7-klasu-z-pogliblenim-vivchennyam-anglysko-movi-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-kalnna-l-v-samoylyukevich--v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nozemna-mova-nmetska-7-klas/nmetska-mova-3-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-sotnikova-s-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/zarubzhna-lteratura-7-klas/zarubzhna-lteratura-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-voloshchuk--v-slobodyanyuk-o-m/

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/algebra-7-klas/algebra-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-merzlyak-a-g-polonskiy-v-b-yakr-m-s/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/geometriya-7-klas/geometrya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-merzlyak-a-g-polonskiy-v-b-yakr-m-s/

 

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/nformatika-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti/nformatika-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-kazantseva-o-p-stetsenko--v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/bologya-7-klas/bologya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-ostapchenko-l--balan-p-g-serebryakov-v-v-matyash-n-yu-gorobchishin-v-a/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/geografya-7-klas/geografya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-boyko-v-m-mkhel-s-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/fzika-7-klas/fzika-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-baryakhtar-v-g-dovgiy-s-o-bozhinova-f-ya-gorobets-yu--nenashev--yu-kryukhna-o-o-za-redaktsyu-baryakhtara-v-g-dovgogo-s-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/khmya-7-klas/khmya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-popel-p-p-kriklya-l-s/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/osnovi-zdorovya-7-klas/osnovi-zdorovya-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-bekh--d-vorontsova-t-v-ponomarenko-v-s-strashko-s-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/mistetstvo-7-klas/mistetstvo-ntegrovaniy-kurs-pdruchnik-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-masol-l-m-gaydamaka-o-v-kuzmenko-g-v-lemesheva-n-a/

 

8 клас

 https://pidruchnyk.com.ua/883-ukmova-8-glazova-2016.html

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/ukranska-lteratura-8-klas/ukranska-lteratura-pdruchnik-dlya-8-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-kovalenko-l-t/

https://pidruchniki.in.ua/zarubizhna-literatura-8-klas-voloshhuk-slobodyanyuk-2016/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/storya-ukrani-8-klas/3storya-ukrani-pdruchnik-dlya-8-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti_1/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/vsesvtnya-storya-8-klas/1vsesvtnya-storya-pdruchnik-dlya-8-klasu-z-pogliblenim-vivchennyam-zakladv-zagalno

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/algebra-8-klas/algebra-pdruchnik-dlya-8-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-merzlyak-ag-polonskiy-vb-yakr-ms/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/geometrya-8-klas/geometrya-pdruchnik-dlya-8-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-merzlyak-ag-polonskiy-vb-yakr-ms/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/geografya-8-klas/geografya-pdruchnik-dlya-8-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-boyko-v-m-dtchuk--l-zastavetska-l-b/

https://pidruchnyk.com.ua/863-biologiya-8-klas-sobol-2016.html

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/nformatika-8-klas/3nformatika-pdruchnik-dlya-8-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/fzika-8-klas/fzika-pdruchnik-dlya-8-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-baryakhtar-vg-bozhinova-fya-dovgiy-so-kryukhna-o-o-za-red-baryakhtara-v-g-dovgogo-s-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/8-klas/khmya-8-klas/khmya-pdruchnik-dlya-8-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-grigorovich-o-v/

https://pidruchnyk.com.ua/810-osnovy-zdorovya-8-klas-boychenko-2016.html

https://pidruchnyk.com.ua/900-mystectvo-masol-8-klas-2016.html

 

9 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/1-ukranska-mova-9-klas/ukranska-mova-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--glazova-o-p-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/2-ukranska-lteratura-9-klas/ukranska-lteratura-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--kovalenko-l-t-bernadska-n-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/16-zarubzhna-lteratura-9-klas/zarubzhna-lteratura-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh--kovbasenko-yu--kovbasenko-l-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/17nozemna-mova-anglyska-9-klas/anglyska-mova-9-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--burenko-v-m-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/18-nozemna-mova-nmetska-9-klas/nmetska-mova-5-y-rk-navchannya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--basay-n-p-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/3-storya-ukrani-9-klas/storya-ukrani-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--gsem-o-v-martinyuk-o-o-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/4-vsesvtnya-storya-9-klas/vsesvtnya-storya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--polyanskiy-p-b-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/15-osnovi-pravoznavstva-9-klas/osnovi-pravoznavstva-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--narovlyanskiy-o-d-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/5-algebra-9-klas/algebra-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--prokopenko-n-s-zakharychenko-yu-o-knashchuk-n-l-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/6-geometrya-9-klas/geometrya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--bevz-g-p-bevz-v-g-vladmrova-n-g-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/7-nformatika-9-klas/nformatika-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--rivknd-y-ya-lisenko-t--chernkova-l-a-shakotko-v-v-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/10-fzika-9-klas/fzika-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--baryakhtar-v-g-dovgiy-s-o-bozhinova-f-ya-kryukhna-o-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/9-khmya-9-klas/khmya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--grigorovich-o-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/11-geografya-9-klas/geografya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--kobernk-s-g-kovalenko-r-r/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/12-bologya-9-klas/bologya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--shalamov-r-v-nosov-g-a-litovchenko-o-a-kalberda-m-s/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/13-osnovi-zdorovya-9-klas/osnovi-zdorovya-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--boychenko-t--vasilashko--p-gurska-o-k-polova-m-b-koval-n-s-popadyuk-s-a/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/14-mistetstvo-9-klas/mistetstvo-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh-zakladv--masol-l-m-/

 

10 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/1-ukranska-mova-10-klas/ukranska-mova-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avramenko-o-m-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/2-ukranska-lteratura-10-klas/ukranska-lteratura-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avramenko-o-m-pakharenko-v--/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/3-zarubzhna-lteratura-10-klas/zarubzhna-lteratura-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/10-nozemna-mova-anglyska-10-klas/anglyska-mova-10-y-rk-navchannya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-burenko-v-m/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/6-storya-ukrana--svt-ntegrovaniy-kurs-10-klas/storya-ukrana--svt-ntegrovaniy-kurs-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-gsem-o-v/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/8-gromadyanska-osvta-10-klas/gromadyanska-osvta-ntegrovaniy-kurs-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-bakka-t-v-margolna-l-v-meleshchenko-t-v-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/15-algebra-10-klas/-algebra--pochatki-analzu-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-merzlyak-a-g-nomrovskiy-d-a-polonskiy-v-b-yakr-m-s/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/16-geometrya-10-klas/-geometrya-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-merzlyak-a-g-nomrovskiy-d-a-polonskiy-v-b-yakr-m-s/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/18-bologya--ekologya-10-klas/bologya--ekologya-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-zadorozhniy-k-m-utvska-o-m/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/19-geografya-10-klas/geografya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-boyko-v-m-braychevskiy-yu-s-yatsenko-b-p/

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/20-fzika-10-klas/fzika-rven-standartu-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivu-pd-kervnitstvom-loktva-vm-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-baryakhtar-v-g-dovgiy-s-o-bozhinova-f-ya-kryukhna-o-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/21-khmya-10-klas/khmya-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-velichko-l-p-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/22-zakhist-vtchizni-10-klas/zakhist-vtchizni-rven-standartu-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-gnatyuk-m-r-/

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/22-zakhist-vtchizni-10-klas/zakhist-vtchizni-rven-standartu-osnovi-medichnikh-znan-pdruchnik-dlya-10-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-gudima-a-a-pashko-k-o-garasimv--m-fuka-m-m/

 

11 клас

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/1-ukranska-mova-11-klas/ukranska-mova-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--avramenko-o-m/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/2-ukranska-lteratura-11-klas/ukranska-lteratura-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--avramenko-o-m/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/3-zarubzhna-lteratura-11-klas/zarubzhna-lteratura-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--kovbasenko-yu--/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukranirven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/5-vsesvtnya-storya-11-klas/vsesvtnya-storya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--polyanskiy-p-b/

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/14-algebra-11-klas/algebra--pochatki-analzu-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--merzlyak-a-g-nomrovskiy-d-a-polonskiy-v-b-yakr-m-s/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/15-geometrya-11-klas/geometrya-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--merzlyak-a-g-nomrovskiy-d-a-polonskiy-v-b-yakr-m-s/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/18-fzika-ta-astronomya-11-klas/fzika-rven-standartu-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivu-pd-kervnitstvom-loktva-v-m-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--baryakhtar-v-g-dovgiy-s-o-bozhinova-f-ya-kryukhna-o-o/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/18-fzika-ta-astronomya-11-klas/astronomya-rven-standartu-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivu-pd-kervnitstvom-yatskva-ya-s-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--sirotyuk-v-d-miroshnchenko-yu-b-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/20-khmya-11-klas/khmya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--grigorovich-o-v-/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/17-geografya-11-klas/geografya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--kobernk-s-g-kovalenko-r-r/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/16-bologya--ekologya-11-klas/bologya--ekologya-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--sobol-v--/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/21-zakhist-vtchizni-11-klas/zakhist-vtchizni-rven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gudima-a-a-pashko-k-o-garasimv--m-fuka-m-m-shchirba-yu-p/

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/21-zakhist-vtchizni-11-klas/zakhist-vtchizni-rven-standartu-osnovi-medichnikh-znan-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gudima-a-a-pashko-k-o-garasimv--m-fuka-m-m/

 

Наші останні новини

Вільні місця для учнів

Класи Кількість вільних місць
1. 7 4
2. 10 4
     

Профілактика covid